Cena gazu ziemnego – analizy i prognozy

Gaz naturalny (ang. natural gas – NG) w polskiej nomenklaturze nazywany jest częściej gazem ziemnym. Jest to ważny surowiec zaliczany do strategicznych paliw energetycznych, którego złoża często występują razem ze złożami ropy naftowej lub węgla. Techniczna analiza gazu naturalnego od dłuższego czasu wskazuje na długoterminowy trend boczny. W krótszych interwałach występują dość silnie wahania cen, na które wpływa szereg czynników – głównie podaż i wielkość zapasów, popyt uzależniony m.in. od koniunktury i pogody, a także notowania ropy naftowej i węgla.

Aktualne ceny gazu ziemnego

Niektóre prognozy gazu naturalnego wskazują, że popyt na ten surowiec będzie nadal rósł, co będzie się przekładało na wyższe ceny. Warto jednak obserwować rynek – choćby dlatego, że najpopularniejszymi instrumentami związanymi z gazem ziemnym są kontrakty terminowe CFD, które wiążą się z dość wysokim ryzykiem.

W podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych pomoże Ci wiedza na temat sytuacji na rynku surowców, a także śledzenie niniejszej strony, gdzie znajdziesz aktualny kurs oraz moje analizy NG uwzględniające istotne punkty techniczne na wykresie.

tomasz rozmus

Tomasz Rozmus

Bądź na bieżąco!
Subskrybuje nas ponad 24 tys. osób

Dołącz do nas i buduj z nami swoje doświadczenie

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!