Fundusze ETF – analiza i prognoza


Inwestowanie w fundusze ETF cieszy się ostatnio ogromną popularnością, pomimo że instrumenty te pojawiły się stosunkowo niedawno na rynku. Po raz pierwszy można było w nie zainwestować w 1990 roku na giełdzie w Toronto, od 1993 r. w USA, a w Europie dopiero od 1999 r. Skrót ETF oznacza w języku angielskim Exchange Traded Fund, czyli fundusz notowany na giełdzie. Jego zadaniem jest odzwierciedlanie zmian cen instrumentu bazowego, którym jest najczęściej indeks giełdowy. W skali globalnej ETF-y liczone są już w tysiącach. Na GPW notowane są ETF-y na polskie indeksy WIG20 i WIG20 TR oraz na dwa indeksy zagraniczne – niemiecki DAX oraz amerykański S&P500. Za pośrednictwem brokerów możemy jednak inwestować w fundusze ETF niemal z całego świata (zwykle poprzez kontrakty CFD na ETF). Zaletą ETF-ów jest ich płynność, łatwość sprzedaży i zakupu, stosunkowo niskie koszty zarządzania i przede wszystkim ogromne możliwości pod kątem dywersyfikacji portfela. Na niniejszej stronie znajdziesz moje prognozy ETF oparte na analizie technicznej oraz interesujących sygnałach z rynku, które w mojej ocenie dają dobrą okazję do korzystnych transakcji.
Pokaż więcej