Analiza i prognozy - Pszenica


Pszenica jest jednym z najważniejszych surowców rolnych (obok kukurydzy i ryżu), który uprawiany jest niemal na całym świecie w kilkudziesięciu gatunkach. Zboże to było cenione już w starożytności i długo wykorzystywane było nawet jako środek płatniczy. Dzisiaj notowania i analiza pszenicy interesuje głównie ministrów rolnictwa poszczególnych krajów, producentów żywności i pasz, a także inwestorów na giełdach towarowych i rynkach finansowych. Największymi światowymi dostawcami pszenicy są Chiny, Indie oraz Stany Zjednoczone. Ceny pszenicy zależą w głównej mierze od bilansu popytowo-podażowego. Warto obserwować przede wszystkim raporty dotyczące wielkości zapasów pszenicy oraz prognozy na temat produkcji i zużycia tego zboża. Raporty takie prezentowane są np. przez międzynarodowe organizacje typu FAO, czy też instytucje rządowe np. ministerstwo rolnictwa Stanów Zjednoczonych. W spekulacji na instrumentach związanych z tym surowcem pomoże Ci prezentowana na niniejszej stronie aktualna prognoza pszenicy wskazująca ważne punkty i formacje techniczne na wykresie.
Pokaż więcej