Pszenica – cena, analiza i prognoza kursu

Pszenica jest jednym z najważniejszych surowców rolnych (obok kukurydzy i ryżu), który uprawiany jest niemal na całym świecie w kilkudziesięciu gatunkach. Zboże to było cenione już w starożytności i długo wykorzystywane było nawet jako środek płatniczy. Dzisiaj notowania i analiza pszenicy interesuje głównie ministrów rolnictwa poszczególnych krajów, producentów żywności i pasz, a także inwestorów na giełdach towarowych i rynkach finansowych. Największymi światowymi dostawcami pszenicy są Chiny, Indie oraz Stany Zjednoczone.

Ceny pszenicy zależą w głównej mierze od bilansu popytowo-podażowego. Warto obserwować przede wszystkim raporty dotyczące wielkości zapasów pszenicy oraz prognozy na temat produkcji i zużycia tego zboża. Raporty takie prezentowane są np. przez międzynarodowe organizacje typu FAO, czy też instytucje rządowe np. ministerstwo rolnictwa Stanów Zjednoczonych. W spekulacji na instrumentach związanych z tym surowcem pomoże Ci prezentowana na niniejszej stronie aktualna prognoza pszenicy wskazująca ważne punkty i formacje techniczne na wykresie.

tomasz rozmus

Tomasz Rozmus

Bądź na bieżąco!
Subskrybuje nas ponad 24 tys. osób

Dołącz do nas i buduj z nami swoje doświadczenie

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!