Euro Bund – analiza i prognoza

VIDEO ANALIZA RYNKÓW 22-26 STYCZNIA DOLLAR INDEX, EUR/USD, USD/CAD, EUROBUND (FGBL)

Autor | Nikt jeszcze nie zostawił komentarza, bądź pierwszy

W tym tygodniu spodziewamy się dosyć dużej zmienności na rynku. Bacznie przyglądamy się indeksom szerokiego rynku, a także Jenowi japońskiemu i Dolarowi amerykańskiemu.

EURO BUND to popularne obligacje emitowane przez rząd Niemiec, których termin zapadalności wynosi 10 lat, a kupon roczny równy jest 6%. Niemieckie papiery dłużne kupują głównie duże instytucje, indywidualni traderzy mogą natomiast handlować instrumentami pochodnymi np. na rynku Forex popularne są kontrakty CFD na obligacje. To właśnie ich interesuje najbardziej aktualna prognoza EURO BUND, którą znajdziesz na tej stronie.

Analiza EURO BUND – od czego zależy cena obligacji?

Niemieckie 10-latki postrzegane są za bezpieczną przystań, dlatego cieszą się zainteresowaniem nawet w sytuacji, gdy ich rentowność spada do okolic zera. Warto pamiętać, że rosnący popyt na obligację oznacza wzrost ich ceny, a to przekłada się na ich niższą rentowność. Istotnym czynnikiem wpływającym na wycenę obligacji są, tak jak w przypadku rynku walutowego, stopy procentowe. Wraz ze wzrostem stop procentowych rośnie rentowność obligacji. To właśnie obligacje często jako pierwsze reagują na komunikaty w tej sprawie – jeśli EBC zapowiada wzrost stóp procentowych, można się spodziewać, że ceny obligacji europejskich, w tym również EURO BUND i instrumentów pochodnych opartych o te obligacje, zaczną spadać.


Intuicja podpowiada, że rynek obligacji i innych instrumentów o stałym dochodzie wydaje się mieć naturalne powiązania z rynkiem walutowym, ponieważ łączą je oczekiwania co do wysokości stopy procentowej. Niemniej jednak krótkoterminowa dynamika popytu i podaży utrudnia zbudowanie trwalszych związków, których istnienie można by było udowodnić. Czasami Forex reaguje pierwszy – szybciej niż rynek obligacji (EURO BUND). Zdarza się też, że to cena Euroobligacji lepiej odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do stopy procentowej, a rynek Forex stara się tylko nadążyć za zmianami nastrojów.

Podsumowując, gracz na rynku Forex musi pilnie przeglądać się zmianą oprocentowania Euroobligacji oraz monitorować nastroje inwestorów. Zmiany relatywnych stóp procentowych mają ogromny wpływ na rynki walutowe.

Na łamach SmartTrader.pl publikujemy aktualną cenę EURO BUND oraz publikujemy prognozę kursu tych Euroobligacji.

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!