Swap walutowy – czym jest i jak działa?

Autor | 11-08-2020 | Brak komentarzy

Uwaga: W analizach wykorzystujemy wskaźnik wolumenu skumulowanego na MT4 – sprawdź JAK DZIAłA!

Swap walutowy to umowa wymiany finansowej, w której jedna ze stron zgadza się na dokonywanie w określonych odstępach czasu płatności serii przepływów walutowych, w zamian za otrzymanie innej serii przepływów od drugiej strony.

Przepływy te dodatkowo uzupełnione są płatnościami odsetek od wartości nominalnej swapu. Swap walutowy w praktyce jest bezpieczną metodą zmiany warunków spłacania zobowiązań finansowych, po którą mogą sięgać przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne.

Jak w praktyce działa swap walutowy?

Zasadniczym celem swapu jest przekształcenie jednego schematu płatności w inny, o odmiennym charakterze, bardziej odpowiadający potrzebom lub celom uczestników. Mogą być nimi zarówno klienci detaliczni, inwestorzy, jak i duże przedsiębiorstwa. Dzięki mechanizmowi, jakim jest swap walutowy możliwe jest zmienienie zmiennych wartości płatności – na przykład z tytułu kredytów – na płatności o stałym oprocentowaniu, dzięki czemu zyskuje się znacznie większą przewidywalność finansową. Oprócz tego, rozwiązanie takie w dużej mierze ogranicza ryzyko nieprzewidzianego wzrostu koniecznych płatności.

Mechanizm swapu walutowego wykorzystywany jest również przez duże spółki, które mogą uzyskać finansowanie dzięki pieniądzom inwestorów. Im z kolei płaci się stałe stopy procentowe. Dzięki zmianie waluty możliwe jest przekształcenie struktury zadłużenia danego przedsiębiorstwa na korzystniejsze i bezpieczniejsze, co oczywiście jest na rękę również inwestorom.

Jak zarabiać na swapach walutowych?

W nieco węższym ujęciu swap jest instrumentem, który pozwala prywatnym inwestorom zarabiać na walutach. Często mechanizm ten wykorzystywany jest na przykład na ciągle bardzo popularnym – choć oczywiście nie tak bardzo jak kiedyś – rynku walutowym Forex. W powszechnej opinii swap – czyli przetrzymanie transakcji, związane z przeniesieniem ryzyka na tradera, jest sposobem na zarobienie dużych pieniędzy w krótkim czasie, jednak związanym oczywiście (jak wiele mechanizmów na tym rynku) ze sporym ryzykiem inwestycyjnym. Popularność swapów jednak wydaje się potwierdzać opinię, że zdecydowanie częściej się na nich zarabia, niż traci.

Warto tutaj wspomnieć o tym, w jakim dokładnie czasie naliczane są swapy na rynku Forex. Nie dzieje się to ani przy otwarciu, ani zamknięciu transakcji, ale w czasie przedłużania pozycji przez tradera. Dokładne warunki zawsze zależą od konkretnego brokera, których przecież na tym rynku działa bardzo duża ilość, choć oczywiście kilku zdobyło sobie jak do tej pory bardzo dużą popularność.

Wtorek na rynkach - Bezpłatne webinarium z Tomaszem Rozmusem
Szkolenia Forex dla początkujących.

Czekamy na Twój komentarz! - Kliknij tutaj aby skomentować

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!