Indeks s&p 500 – analiza i prognoza


Indeks S&P 500 to jeden z najważniejszych indeksów giełdowych w USA, który powstał w latach 50. XX wieku i notowany jest dzisiaj na giełdach NYSE oraz NASDAQ. Nazwa indeksu nawiązuje do instytucji, która nim zarządza – Standard and Poor’s. Na indeks składa się 500 spółek o największej kapitalizacji notowanych na amerykańskiej giełdzie, a dokładnie wszystkich firm z indeksu Dow Jones oraz dodatkowych 470 (m.in. Google oraz Apple). Ponieważ indeks S&P 500 reprezentuje spółki z najważniejszych gałęzi przemysłu, traktowany jest jako barometr całej amerykańskiej gospodarki. Jest też świetnym miernikiem nastrojów inwestorów. Inwestowanie w S&P 500 wymaga śledzenia przede wszystkim wyników spółek z tego indeksu (prezentowane są zwykle co kwartał), wskaźników makroekonomicznych dotyczących amerykańskiej gospodarki, komunikatów FED, a także obserwowania ogólnej sytuacji w skali globalnej. Na tej stronie znajdziesz analizy i prognozy S&P 500 oparte nie tylko na danych fundamentalnych, ale także analizie technicznej. Dzięki nim lepiej rozpoznasz korzystne sytuacje i skuteczniej przygotujesz się do transakcji.
Pokaż więcej