Złoto notowania – analiza i prognozy

analiza rynków - aktualna cena złota

Złoto aktualna cena i prognoza

Cena złota mocno w górę po ostatnich trzech sesjach i wszystko na to wskazuje, że najbardziej pożądany przez inwestorów walor może ten ruch w górę przez najbliższy czas kontynuować. Oprócz

Czytaj więcej »

Złoto to najcenniejszy metal szlachetny na świecie, który od wieków służy do lokowania kapitału. W fizyczne złoto inwestują dzisiaj zarówno banki centralne, jak i indywidualni inwestorzy. Analiza złota interesuje także uczestników rynków finansowych inwestujących np. w kontrakty terminowe, ETF-y bądź spekulujących na rynku walutowym.

Znaczenie złota na rynkach finansowych

Złoto przez wieki pełniło funkcje pieniądza, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyznaczało wartość walut i było podstawą systemu monetarnego. Po odejściu od parytetu złota w skarbcach banków centralnych wielu krajów wciąż gromadzone są rezerwy tego kruszcu, ponieważ jest on traktowany jako najpewniejszy środek tezauryzacji, odporny na inflację i globalne kryzysy gospodarcze. Z tego samego względu popularne są wśród inwestorów indywidualnych sztabki, numizmaty, czy biżuteria. Dużą popularnością cieszy się również rynek instrumentów opartych na złocie, który pozwala spekulować na cenach złota bez konieczności kupowania fizycznego kruszcu.

Analiza złota w relacji do dolara

Ponieważ wartość złota wyrażana jest w dolarach amerykańskich, analizy złota w głównej mierze uwzględniają silną zależność cen tego kruszcu od USD. Spadek wartości USD oznacza zazwyczaj wzrost ceny złota, natomiast wzrost kursu dolara wiąże się ze spadkiem wartości złota. Na wycenę złota wpływ mają więc sygnały płynące z gospodarki USA oraz komunikaty FED np. w kwestii stóp procentowych.

W kontekście spekulacji na rynkach finansowych prognoza złota musi uwzględniać także ważne poziomy techniczne na wykresach. Opisana wyżej zależność cen złota od kursu dolara amerykańskiego nie zawsze się bowiem sprawdza – w historii zdarzały się przypadki, że pomimo wzrastającej wartości USD rosły także ceny złota ze względu na wzmożony popyt na ten surowiec.

Notowania złota a waluty surowcowe

Ceny surowców, w tym również złota, mają znaczenie dla uczestników Forex, którzy spekulują na walutach surowcowych (commodity). Chodzi o waluty krajów, których gospodarka uzależniona jest od eksportu surowców. W przypadku złota jednym z jego największych producentów na świecie jest Australia, dlatego na kurs AUD wpływają notowania złota na rynkach światowych.
Na niniejszej stronie znajdziesz aktualne analizy złota oparte na najlepszych metodach analizy technicznej, w których wskazuję ważne poziomy cenowe i korzystne momenty wejścia na rynek.

tomasz rozmus

Tomasz Rozmus

Bądź na bieżąco!
Subskrybuje nas ponad 24 tys. osób

Dołącz do nas i buduj z nami swoje doświadczenie

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!