Kurs dolara prognozy

Dla uczestników rynków finansowych, zwłaszcza rynku Forex, prognoza dolara odgrywa szczególnie istotną rolę. Amerykańska waluta jest w końcu najważniejszą waluta świata, w której rozliczany jest handel, wyceniane są surowce, a do tego pary walutowe z dolarem są walutami głównymi, które odznaczają się największą płynnością. Na tej stronie znajdziemy nie tylko analizy dolara, ale także indeksu dolarowego, który jest niezwykle pomocny w ocenie siły amerykańskiej waluty.

Prognoza kursu dolara – na co zwracać uwagę?

Waluta Stanów Zjednoczonych Ameryki pełni tak ważną funkcję w skali globalnej, że jej analiza musi uwzględniać cały szereg czynników. Kluczowe są oczywiście dane fundamentalne, szczególnie dane makroekonomiczne płynące z amerykańskiej gospodarki (np. wskaźniki PMI) i polityka monetarna USA (stopy procentowe). Na wahania kursu dolara amerykańskiego wpływ mogą mieć również ważne wydarzenia polityczne i gospodarcze nawet z przeciwległego krańca globu.

W zależności od tego, na jakim instrumencie opartym na dolarze gramy, istotne będą także inne specyficzne czynniki – np. prognozy kursu dolara do euro (EUR/USD) muszą uwzględniać dane fundamentalne także ze strefy euro. Z kolei w odniesieniu do surowców warto pamiętać, że aktualny kurs dolara jest ujemnie skorelowany do cen ropy oraz złota.

Kurs dolara prognozy w ujęciu technicznym

Ogólnie jednak dolar jest bardzo silną walutą, uznawaną za „safe haven”, dlatego nawet słabsze dane z gospodarki USA nie zawsze wpływają negatywnie na jego wycenę. Właśnie z tego względu obok analizy fundamentalnej niezwykle ważna jest także analiza techniczna dolara. Na tej stronie znajdziesz aktualny kurs dolara do najważniejszych walut, a także moje analizy techniczne par walutowych powiązanych z dolarem – EUR/USD, USD/PLN, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD.

Moje prognozy dla dolara zawsze wykorzystują wskaźnik wolumenu skumulowanego, który doskonale obrazuje aktywność uczestników rynku na danym walorze i wskazuje dominację strony popytowej lub podażowej. To świetne narzędzie do spekulacji nie tylko na Forex, ale także na rynku kontraktów i akcji.

Indeks dolarowy – kluczowy wskaźnik na rynku dolara

Indeks dolarowy (USDX, DXY, USD Index) to wskaźnik mierzący siłę amerykańskiej waluty wobec koszyka 6 innych głównych walut świata: euro (EUR), jena japońskiego (JPY), funta brytyjskiego (GBP), dolara kanadyjskiego (CAD), korony szwedzkiej (SEK) oraz franka szwajcarskiego (CHF). Największy udział w indeksie ma euro (57,6%), a najmniejszy korona szwedzka (4,2%) i frank szwajcarski (3,6%). Natomiast waluty europejskie łącznie (euro, korona, funt i frank) stanowią aż 77,3% indeksu.

Przy formułowaniu prognozy dla dolara warto zwracać uwagę na indeks dolarowy, ponieważ pokazuje on siłę amerykańskiej waluty w szerszej perspektywie, a jego wykres zwykle daje wiarygodne wskazówki do zajęcia odpowiedniej pozycji na innych aktywach powiązanych z dolarem. Analiza techniczna wykresu USDX jest szczególnie pomocna w sytuacji, gdy obraz techniczny na konkretnych parach walutowych z USD jest trudny do jednoznacznej interpretacji. Polecam zwracać uwagę zwłaszcza na kluczowe poziomy wsparcia i oporu na wykresie indeksu dolarowego.

Warto dodać, że indeks przeliczany jest na bieżąco (7 dni w tygodniu) na podstawie danych o kursach walut pobieranych z około 500 banków z całego świata. Kursem bazowym dla USDX jest 100 – od końca 2014 roku wartość indeksu waha się mniej więcej w przedziale od 85 do około 100.

Obserwacja indeksu dolarowego przydaje się nie tylko w spekulacji walutami, ale także na rynku surowców. U wielu brokerów można również handlować kontraktami CFD na kontrakty terminowe oparte na indeksie dolarowym.

W prezentowanych na tej stronie analizach dla dolara często zobaczysz dodatkowe analizy indeksu dolarowego. Wykorzystuję w nich zarówno analizę wolumenu skumulowanego, jak i analizę Price Action, ponieważ w mojej ocenie są one najbardziej użytecznymi narzędziami do prognozowania zmian kursu dolara oraz do podejmowania trafnych decyzji tradingowych.

Obsługiwane przez: Investing.com

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!