Co to jest zlecenie Stop Loss?

Zlecenie stop loss

Zlecenie stop loss jest stosowane w celu ograniczenia potencjalnej straty przy danej transakcji. Stop loss ustawiany jest na konkretnym poziomie ceny. Gdy rynek dojdzie do tego poziomu, to transakcja zostaje automatycznie zamknięta. Przykładowo, otwieramy długą transakcję na EUR/USD przy kursie 1,13903 i ustawimy stop loss’a na poziomie 1,12903. Jeżeli rynek pójdzie przeciwko nam i dotrze do poziomu 1,12903 to wtedy zlecenie stop loss zostanie zrealizowane i transakcja zostanie zamknięta.

Stop loss’a powinno się ustawiać od razu przy otwieraniu transakcji. Rynek czasami porusza się bardzo dynamicznie i właśnie dzięki zastosowaniu zlecenia stop loss, zapewniamy sobie, że rozmiar ewentualnych strat nie wymknie nam się spod kontroli.

Występują różne rodzaje zleceń typu stop loss. „Stop loss” jest to ogólne pojęcie używane do zlecenia, które ma na celu zakończyć stratną transakcję jeżeli rynek będzie szedł przeciwko nam. Zlecenie stop loss może być typu „market order” lub „limit order”.

Stop loss typu market order

Stop loss typu market order jest ustawiane na konkretną cenę. Jeżeli rynek dojdzie do tej ceny, wówczas zlecenie stop loss zostanie aktywowane. Market order polega na tym, że jeżeli rynek dojdzie do tej ceny, to stop loss zostanie zawsze aktywowany. Jednak trzeba pamiętać, że market order jest realizowany po najlepszej, obecnie dostępnej cenie. To oznacza, że jeżeli cena, na którą został ustawiony stop loss nie będzie w danej chwili dostępna, to stop loss zostanie zrealizowany po innej najbliższej cenie, często dużo gorszej. To jest niebezpieczne zjawisko, które można zaobserwować przy gwałtownych ruchach na rynku, gdzie mogą powstać luki cenowe. Luki cenowe powstają podczas dużej zmienności cen np. po publikacji danych makroekonomicznych. Mogą również pojawić się np. na otwarciu sesji po weekendzie, podczas którego napłynęły ważne informacje.

Przykład:

Załóżmy, że trader otworzył długą transakcję na EUR/USD przy kursie 1,14085 i ustawił stop lossa na poziomie 1,12085. Podano ważny news makroekonomiczny dotyczący amerykańskiej gospodarki i wszyscy kupujący ustawili zlecenia kupna poniżej ceny 1,12085. Nikt nie jest chętny kupić tej pary walutowej po cenie 1,12085. Zlecenia kupna pojawiają się dopiero od ceny 1,11085. Tak, więc gdy rynek zejdzie do ceny 1,12085 zlecenie stop loss typu market order zostanie aktywowane, ale ze względu na brak dostępności tej ceny (brak chętnych do zakupu) będzie szukało innej najbliższej dostępnej ceny, po której mogłoby zamknąć tę transakcję. Najbliższą dostępną ceną będzie 1,11085 i po tej cenie transakcja zostanie zamknięta. W tej sytuacji trader założył stop loss’a na poziomie 200 pipsów, jednakże zlecenie zostało zamknięte ze stratą 300 pipsów. Większa strata została spowodowana na wskutek powstania luki cenowej.

Stop loss typu Limit order

Zlecenie typu Limit order jest realizowane po założonej cenie tylko jeżeli dana cena jest dostępna. Oznacza, to że może zaistnieć sytuacja, w której zlecenie tego typu nie zostanie w ogóle zrealizowane. Gdy na rynku panują gwałtowne ruchy powodujące powstanie luki cenowej lub gdy na rynku panują niekorzystne warunki powodujące spore rozszerzenie spread’u, wówczas zlecenie stop loss typu limit order może w ogóle nie zostać zrealizowane narażając tradera na duże straty. W wyżej wymienionym przykładzie, jeżeli stop loss zamiast typu market order byłby limit order, to wówczas stop loss w ogólne nie zostałby zrealizowany, co w rezultacie mogłoby spowodować ogromne straty.

Jaki rodzaj stop loss’a stosować?

Generalnie, lepiej jest stosować stop loss typu market order. Cała istota stop lossa polega na tym, aby zamknąć stratną transakcję. Zlecenie typu market order gwarantuje zrealizowanie tego zlecenia, jednak trzeba mieć na uwadze, że zlecenie to może zostać zrealizowane z tzw. poślizgiem cenowym.  Potencjalne dodatkowe starty powstałe wskutek powstania luk cenowych mogą okazać się stosunkowo niewielkie w porównaniu do strat, które mogłyby powstać wskutek gdyby stop loss w ogóle nie został zrealizowany (czyli gdyby cena na jaką został ustawiony limit order nie była dostępna). Poślizgów/luk cenowych można starać się unikać poprzez wstrzymanie się od handlowania podczas publikacji ważnych newsów makroekonomicznych, które przyczyniają się do powstawania luk cenowych.

Zespół Smart Trader

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Powiązane artykuły

Więcej z tej kategorii

tomasz rozmus

Tomasz Rozmus

Bądź na bieżąco!
Subskrybuje nas ponad 24 tys. osób

Dołącz do nas i buduj z nami swoje doświadczenie

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!