Co wpływa na zmiany cen na Rynku Forex?

Popyt i Podaż

Rynek Forex tak jak każdy rynek na świecie, działa w oparciu o popyt i podaż. Zrozumienie popytu i podaży na rynku forex umożliwi Ci lepsze zrozumienie zmiany cen oraz pomoże odnaleźć w gąszczu informacje, te najważniejsze. Podaż – to ilość danego waloru, który jest dostępny w danym czasie. Gdy zwiększa się podaż danej waluty, to waluta ta staje się mniej cenna, zatem jej wartość czyli cena spada. I odwrotnie, gdy podaż danej waluty się zmniejsza, to waluta ta staje się cenniejsza, zatem jej cena rośnie.

Gdy wykonujesz analize odnośnie jakiegoś waloru to zawsze pomyśl o popycie i podaży

Analiza fundamentalna i techniczna są dwoma głównymi dyscypliami na rynku Forex oraz na każdym innym rynku. Analiza fundamentalna to prognozowanie ruchu kursów walut na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Wskaźniki te określają w jakim stanie jest gospodarka i pomagają w określeniu trendu i tempa jej rozwoju. Poniżej przykładowe informacje (newsy, raporty, ogłoszenia), istotne z punktu widzenia analizy fundamentalnej:

  • działania banku centralnego – polityka pieniężna, ustalanie stóp procentowych,
  • rządowa polityka fiskalna,
  • bilans nadwyżki lub deficytu handlowego,
  • zaufanie konsumentów,
  • dane statystyczne publikowane przez rząd (PKB, inflacja),
  • wskaźniki zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki,
  • wybory prezeydenckie/parlamentarne w danym kraju,
  • inne np. wyniki referendum w sprawie BREXIT.

Warto tutaj zaznaczyć, że tuż po ogłoszeniu ważnych newsów makroekonomicznych/politycznych odnośnie danego kraju, to na parach walutowych zawierających walutę tego kraju dochodzi wówczas do bardzo gwałtownych ruchów ceny. Często powstają wówczas nagłe luki cenowe na wykresach. Następuje również ogromne rozszerzenie spreadu na danym walorze, niektórzy brokerzy korzystając z okazji dokonują manipulacji kursem danej pary walutowej.

Dlatego nie zaleca się handlowania podczas publikowania ważnych danych makroekonomicznych lub politycznych?

Wiele portali internetowych zajmujących się tematyką forexu posiada na swoich stronach kalendarze ekonomiczne. Są to kalendarze, które zawierają wy-listowane dla każdego kraju daty planowanych raportów, ogłoszeń danych ekonomicznych, newsów. Przykładowo, taki kalendarz można znaleźć na stronie  www.investing.com. Warto na bieżąco śledzić informacje pojawiające się w kalendarzu ekonomicznym.

Analiza Techniczna jest jednym z podstawowych środków wykorzystywanych w prognozowaniu przyszłych kursów walut. Analiza bazuje na historycznych danych (notowaniach) i opiera się na założeniu, że rynek w określonych momentach i sytuacjach zachowuje się podobnie. Dzięki temu istnieje możliwość antycypowania przyszłych kursów bazując na sygnałach wynikających z wykresów walut. W analizie technicznej wykorzystuje się różne narzędzia techniczne. Są to między innymi: linie wsparcia i oporu, formacje świecowe, wskaźniki, oscylatory. Więcej na temat analizy technicznej omawiamy w kolejnych częściach naszych szkoleń.

Zarówno analiza fundamentalna jak i techniczna funkcjonują w oparciu o popyt i podaż. Aby stać się profesjonalnym traderem musisz rozumieć podstawy analizy fundamentalnej, ale główny nacisk powinieneś położyć na analizie technicznej.

Stopy procentowe

Banki centralne poszczególnych krajów w ramach polityki pienieżnej ustalają stopy procentowe. Stopy procentowe mają duży wpływ na walutę danego państwa. Co do zasady, wyższa stopa procentowa oznacza mocniejszą walutę. (Wyjątkiem od takiej sytuacji może być przypadek gdy w danym kraju wystepują ważne wydarzenia ekonomiczne jak np. bardzo duża inflacja). I odwrotnie, obniżenie stopy procentowej w danym kraju, co do zasady, spowoduje osłabienie danej waluty.

Swap

Praktycznie wszystkie transakcje realizowane na rynku walutowym oraz na kontraktach różnic kursowych wiążą się ze swapami.

Interest, swap, roll-over, cost of carry lub overnight – są to nazwy stosowane przez brokerów odnośnie operacji pozostawienia otwartej pozycji na następną dobę, za którą inwestor otrzymuje lub płaci odsetki.

Zarabiamy wtedy, gdy kupujemy walutę w państwie z wyższą stopą procentową, w stosunku do waluty w kraju z niższą stopą procentową. W praktyce na rynku forex wygląda to tak, jakby brać kredyt w jednym państwie (które ma niższą stopę procentową) i lokować pieniądze na depozyt w innym państwie (które ma wyższą stopę procentową).

Zatem jeżeli mamy sporą różnicę miedzy stopami procentowymi w krajach i kupujemy walutę kraju z wyższą stopą procentową w stosunku do waluty kraju z niższą, i przetrzymujemy otwartą pozycję przez dobę to zarabiamy nie tylko na ruchach ceny, ale również na punktach swapowych. Jeżeli kupimy walutę danego kraju z niższą stopą procentową w stosunku do waluty kraju z wyższą i przetrzymamy otwartą pozycję przez dobę, to wówczas zostaną nam naliczone odsetki, które będą naszym kosztem.

Dokładne zasady naliczania i przyznawania bądź pobierania swap’u powinny być opisane na stronie internetowej brokera, z którego usług korzystasz. Warto się z nimi zapoznać.

Czekamy na Twoje komentarze! Zapraszamy to polubienia naszego konta na Facebook’u oraz do subskrybowania naszego kanału YouTube. Nie ominie Cię wtedy żadna analiza, którą publikujemy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Powiązane artykuły

Więcej z tej kategorii

tomasz rozmus

Tomasz Rozmus

Bądź na bieżąco!
Subskrybuje nas ponad 24 tys. osób

Dołącz do nas i buduj z nami swoje doświadczenie

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!